संस्कृतभाषा/शब्दपरिचयः/विद्याभ्यासः

Sanskrit Malayalam English Notes
विद्यालयः വിദ്യാലയം School
महाविद्यालयः കലാലയം College
विश्वविद्यालयः സര്‍‌വകലാശാല University