विभावना(अलङ्कारः) द्विविधः।शाब्दः आर्थः च।
शाब्दः त्रिविधः।हेतोः प्रतिषेधे, हेतोः वैकल्ये, हेतोः सप्रतिबन्धकत्वे च।
आर्थः त्रिविधः।हेत्वन्तरोपादाने, विरुद्धहेतूपादाने, हेतुकार्यविपर्यये च।


काव्यालङ्कारभेदकोश:
"https://sa.wikibooks.org/w/index.php?title=विभावना&oldid=6258" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्