परिवृत्तिः (अलङ्कारः) द्विविधः समपरिवृत्तिः विषमपरिवृत्तिः च।
समपरिवृत्तिः द्विविधः उत्तमैः उत्तमानां, न्यूनैः न्यूनानां च।
विषमपरिवृत्तिः द्विविधः उत्तमैः न्यूनानां, न्यूनैः उत्तमानां च।


काव्यालङ्कारभेदकोश: 
"https://sa.wikibooks.org/w/index.php?title=परिवृत्ति:&oldid=6252" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्