पञ्चरात्रम्

(पन्चरात्रम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

महाकवि भासेन रचितम् समवकारम् भवति पन्चरात्रम्। महाभारतादुधृतम् अस्य कथाबीजम्। त्रयैरन्कैः पन्चरात्राभ्यन्तर सम्भवान् वर्ण्यते कविः।

"https://sa.wikibooks.org/w/index.php?title=पञ्चरात्रम्&oldid=6640" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्